Naturlig Utmanande Utveckling, n2u AB

n2u använder naturbaserade aktiviteter som är naturliga, utmanande och utvecklande för att utveckla ledare och organisationer.

Affärsidén i n2u är att stimulera till personlig utveckling och självinsikt baserat på utmaningar och äventyr skapade genom aktivt bruk av naturen. Vår erfarenhet är att lärande genom upplevelser av denna typ av aktiviteter är ett starkt verkningsmedel för att förstå och göra något med olika problemställningar som hänger samman med individers självinsikt och samarbete.


Naturlig Utmanande Utveckling, n2u, AB - Altfiolgatan 36 - 421 46 Västra Frölunda