Om n2u

Affärsidén i n2u är att stimulera till personlig utveckling och självinsikt baserat på utmaningar och äventyr skapade genom aktivt bruk av naturen. Vår erfarenhet är att lärande genom upplevelser av denna typ av aktiviteter är ett starkt verkningsmedel för att förstå och göra något med olika problemställningar som hänger samman med individers självinsikt och samarbete. Handling och reflektioner runt kända problemställningar i en alternativ miljö, förstärker effekten av denna typ av lärande.

n2u tar utgångspunkt i kommunikations och mästringsteori samt samarbete under utförandet av programmet. Ett viktigt område som vi fokuserar på är att ge både enskilda personer och teamet ökad mästringskänsla. Mästringskänslan är central i motivation, förmågan att genomföra, kreativitet och glädje. Det bidrar till att tydliggöra roller och normer som bland annat skapar tillit inom gruppen. Vi använder också våra egna erfarenheter från olika ledarpostioner, rådgivning och krävande naturupplevelser som kan bidra till att varje enskild deltagare får erfarenheter som ger en grund för utvidgad självinsikt och reflektion.


Naturlig Utmanande Utveckling, n2u, AB - Altfiolgatan 36 - 421 46 Västra Frölunda